Ο Χώρος μας

Η εσωτερική ηρεμία, η δημιουργικότητα και η ανακάλυψη αποτελούν σημαντικά εφόδια στο ταξίδι της μάθησης.

Το φυσικό φως σε αρμονία με τα στοιχεία φύσης, που κυριαρχούν στο The MindMap School, δημιουργούν ένα αγχολυτικό περιβάλλον, που ενισχύει την συγκέντρωση και την εσωτερική ηρεμία. Παράλληλα,οι 3D αίθουσες, μέσα από τα εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, “ζωντανεύουν” τις εργασίες των μαθητών μας σε ολογράμματα ενώ μέσα από τα lively books οι ήρωες των βιβλίων αναδύονται σε φυσική μορφή, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την εξερεύνηση και την δημιουργία εσωτερικού κινήτρου.

Τέλος, οι “σταθμοί μάθησης” δημιουργούν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον με διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που ανανεώνονται συνεχώς. Ο κάθε “σταθμός μάθησης” είναι διαμορφωμένος  ώστε  να  αγκαλιάζει έναν από  τους 8 τύπους πολλαπλής νοημοσύνης. Γραφή πάνω σε άμμο, απομνημόνευση πληροφοριών σε θεωρητικά μαθήματα μέσα από γνωστικού χάρτες και οπτικοποίηση κανόνων μέσα από κατασκευές είναι μερικά  από τα μονοπάτια που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές μας για να βιώσουν την καινούργια γνώση.