Η Φιλοσοφία μας

Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός! Μπορεί για πολλούς ανθρώπους ο προορισμός να είναι ο ίδιος όμως τα μονοπάτια που θα ακολουθήσει ο καθένας, η διαδρομή που θα χαράξει, τα εμπόδια που θα συναντήσει και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για να τα προσπεράσει είναι διαφορετικά, όπως διαφορετικός και μοναδικός είναι ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου.

Το διανοητικό ταξίδι είναι διαφορετικό σε κάθε μαθητή ανάλογα με τα βιώματα, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά του, με αποτέλεσμα να μην μαθαίνουν όλοι οι μαθητές με τον ίδιο τρόπο!

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn”
̴̴ Benjamin Franklin ̴

Το όραμα του The MindMap School είναι να προσφέρει μια πρωτότυπη δυναμική εκπαιδευτική εμπειρία που προάγει το μυαλό, τη συνείδηση και την καρδιά. Μέσα από έναν βιωματικό, πολυαισθητηριακό και παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας, στόχος μας είναι οι μαθητές μας να ανακαλύψουν τον δικό τους, μοναδικό, τρόπο μάθησης και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες τους αλλά και τα ιδιαίτερα ταλέντα τους.

Η φιλοσοφία του The MindMap School είναι να δημιουργήσει:

  • Ένα ολιστικό μαθησιακό περιβάλλον.
  • Να ενισχύσει τους μαθητές ακαδημαϊκά.
  • Να καλλιεργήσει την περιέργεια για γνώση, έρευνα και ανακάλυψη.
  • Να δημιουργεί ευκαιρίες για συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.