Ο Στόχος μας

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας:

δημιουργώντας τα δικά τους πολυαισθητηριακά εργαλεία, μνημοτεχνικές και γνωστικούς χάρτες, ενεργοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις και βιώνοντας, έτσι, με ενεργό τρόπο την καινούργια γνώση.

στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, δεξιότητες μελέτης, δεξιότητες αυτορύθμισης και αυτοελέγχου.

μέσα από εργαστήρια συναισθηματικής νοημοσύνης

μέσα από τις ψηφιακές τάξεις του σχολείου μας, τα καινοτόμα εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, τα ολογραφήματα, τα ψηφιακά βιβλία και τους 3D προτζέκτορες, που στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στη δημιουργία εσωτερικού κινήτρου