Συναισθηματική Ενδυνάμωση

Η ακαδημαϊκή επιτυχία δεν μπορεί να επιτευχθεί ή δεν έχει καμία αξία χωρίς την συναισθηματική ισορροπία.  Μέσα από ομαδοσυνεργατικες δραστηριότητες, όπως θεατρικό εργαστήρι αυτοέκφρασης, εργαστήρια ενσυναίσθησης και διαχείρισης συγκρούσεων, την τέχνη και τη φύση-forest school,το όραμα του The MindMap School είναι να δημιουργήσει μια δυναμική ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία που καλλιεργεί ταυτόχρονα την αυτονομία του κάθε μαθητή αλλά και την ενεργό συμμετοχή του σε ομάδα.