Πολλαπλή Νοημοσύνη

Στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκονται οι 8 τύποι πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει και επεξεργάζεται την πληροφορία είναι διαφορετικός. Συνεπώς, σε κάθε μάθημα ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις, χρησιμοποιούνται διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία και σχεδιάζονται διαδραστικές δραστηριότητες βάσει του μαθησιακού προφίλ και των ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή.