Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Το κάθε πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται εξατομικευμένα με βάση το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή, τις προκλήσεις και τα ταλέντα του. Μετά από αξιολόγηση, σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να ξεκλειδώσουν το δυναμικό του κάθε μαθητή.