Σχετικά με εμάς


Το  The MindMap School γεννήθηκε και δημιουργήθηκε από μια ομάδα επιστημόνων που μοιράζονται το ίδιο όραμα. Ένα όραμα μοναδικό όπως είναι και ο κάθε ένας μαθητής ξεχωριστά.

Το The MindMap School αποτελεί έναν καινοτόμο πολυχώρο εκπαίδευσης που αφορά στη διδασκαλία μαθητών — παιδιών, εφήβων, ενηλίκων– με ή χωρίς μαθησιακές διαφορετικότητες (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Asperger, Συμπεριφορικές και Συναισθηματικές Δυσκολίες).

Η καινοτομία του The MindMap School έγκειται στο γεγονός ότι η πρωτότυπη ολιστική μεθοδολογία TMS, βρίσκει εφαρμογή και στα δύο γλωσσικά συστήματα, Ελληνικά και Αγγλικά, δίνοντας έτσι στους μαθητές την δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις ίδιες δεξιότητες τόσο στα μαθήματα του Ελληνικού  σχολείου όσο  και στα  μαθήματα του International Baccalaureate (IB) και την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο, το ένα γλωσσικό σύστημα ενδυναμώνει το άλλο.

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας:

  • Nα γίνουν αύτονομοι δημιουργώντας τα δικά τους πολυαισθητηριακά εργαλεία, μνημοτεχνικές και γνωστικούς χάρτες, ενεργοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις και βιώνοντας, με ενεργό τρόπο την καινούργια γνώση.
  • Να αναπτύξουν γνωστικές και μεταγνωστικές (μαθάινω πως μαθαίνω) δεξιότητες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, δεξιότητες μελέτης, αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου.
  • Nα καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και αυτοέκφρασης μέσα από εργαστήρια συναισθηματικής νοημοσύνης.
  • Nα καλλιεργήσουν απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα από τις ψηφιακές τάξεις του σχολείου μας, τα καινοτόμα εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, τα ολογραφήματα, τα ψηφιακά βιβλία και τους 3D προτζέκτορες, που στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στη δημιουργία εσωτερικού κινήτρου.