Αρχική

Πρόγραμμα Σπουδών

Διδασκαλία Αγγλικών

ως ξένη γλώσσα σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ή χωρίς μαθησιακές διαφορετικότητες.

Εργαστήρια Συναισθηματικής νοημοσύνης

Ενθαρρύνεται βιωματικά η αυτεπίγνωση και η συναισθηματική ανάπτυξη.

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

στα Ελληνικά (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συμβουλευτική γονέων 

Με στόχο την υποστήριξη στο ρόλο τους και την ενδυνάμωση της σχέσης γονέα-παιδιού.

Προετοιμασία

για το πρόγραμμα IB Diploma μέσω εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Καθηγητών

Στην διαφοροποιημένη Διδασκαλία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα.

Σχετικά με εμάς

Το The MindMap School γεννήθηκε και δημιουργήθηκε από μια ομάδα επιστημόνων που μοιράζονται το ίδιο όραμα. Ένα όραμα μοναδικό όπως είναι και ο κάθε ένας μαθητής ξεχωριστά.

Το The MindMap School αποτελεί έναν καινοτόμο πολυχώρο εκπαίδευσης που εστιάζει στη διδασκαλία μαθητών — παιδιών, εφήβων, ενηλίκων — με ή χωρίς μαθησιακές διαφορετικότητες (Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Asperger, Συμπεριφορικές και Συναισθηματικές Δυσκολίες).

Η καινοτομία του The MindMap School έγκειται στο γεγονός ότι η πρωτότυπη ολιστική μεθοδολογία TMS, βρίσκει εφαρμογή και στα δύο γλωσσικά συστήματα, Ελληνικά και Αγγλικά, δίνοντας έτσι στους μαθητές την δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις ίδιες δεξιότητες τόσο στα μαθήματα του Ελληνικού  σχολείου όσο  και στα  μαθήματα του International Baccalaureate (IB) και την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο, το ένα γλωσσικό σύστημα ενδυναμώνει το άλλο.

Η Φιλοσοφία μας

Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός! Μπορεί για πολλούς ανθρώπους ο προορισμός να είναι ο ίδιος όμως τα μονοπάτια που θα ακολουθήσει ο καθένας, η διαδρομή που θα χαράξει, τα εμπόδια που θα συναντήσει και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για να τα προσπεράσει είναι διαφορετικά, όπως διαφορετικός και μοναδικός είναι ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου.

Το διανοητικό ταξίδι είναι διαφορετικό σε κάθε μαθητή ανάλογα με τα βιώματα, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά του, με αποτέλεσμα να μην μαθαίνουν όλοι οι μαθητές με τον ίδιο τρόπο!

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn”
̴̴ Benjamin Franklin ̴

Το όραμα του The MindMap School είναι να προσφέρει μια πρωτότυπη δυναμική εκπαιδευτική εμπειρία που προάγει το μυαλό, τη συνείδηση και την καρδιά. Μέσα από έναν βιωματικό, πολυαισθητηριακό και παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας, στόχος μας είναι οι μαθητές μας να ανακαλύψουν τον δικό τους, μοναδικό, τρόπο μάθησης και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες τους αλλά και τα ιδιαίτερα ταλέντα τους.

Η φιλοσοφία του The MindMap School είναι να δημιουργήσει:

  • Ένα ολιστικό μαθησιακό περιβάλλον.
  • Να ενισχύσει τους μαθητές ακαδημαϊκά.
  • Να καλλιεργήσει την περιέργεια για γνώση, έρευνα και ανακάλυψη.
  • Να δημιουργεί ευκαιρίες για συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η Μεθοδολογία μας

Μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας και έρευνας, η ομάδα του The MindMap School δημιούργησε την πρωτότυπη και καινοτόμα μεθοδολογία TMS, η οποία παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο IATEFL (26/2/2017) με στόχο την εκπαίδευση καθηγητών σε διεθνές επίπεδο πάνω στην δημιουργία πολυαισθητηριακών και ολιστικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Η μεθοδολογία TMS βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

emotional

Συναισθηματική Ενδυνάμωση

 

Η ακαδημαϊκή επιτυχία δεν μπορεί να επιτευχθεί ή δεν έχει καμία αξία χωρίς την συναισθηματική ισορροπία.  Μέσα από ομαδοσυνεργατικες δραστηριότητες, όπως θεατρικό εργαστήρι αυτοέκφρασης, εργαστήρια ενσυναίσθησης και διαχείρισης συγκρούσεων, την τέχνη και τη φύση-forest school,το όραμα του The MindMap School είναι να δημιουργήσει μια δυναμική ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία που καλλιεργεί ταυτόχρονα την αυτονομία του κάθε μαθητή αλλά και την ενεργό συμμετοχή του σε ομάδα.

brain

Πολλαπλή Νοημοσύνη

 

Στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκονται οι 8 τύποι πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει και επεξεργάζεται την πληροφορία είναι διαφορετικός. Συνεπώς, σε κάθε μάθημα ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις, χρησιμοποιούνται διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία και σχεδιάζονται διαδραστικές δραστηριότητες βάσει του μαθησιακού προφίλ και των ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή.

teaching

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

 

Το κάθε πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται εξατομικευμένα με βάση το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή, τις προκλήσεις και τα ταλέντα του. Μετά από αξιολόγηση, σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να ξεκλειδώσουν το δυναμικό του κάθε μαθητή.

Ο Χώρος μας

Η εσωτερική ηρεμία, η δημιουργικότητα και η ανακάλυψη αποτελούν σημαντικά εφόδια στο ταξίδι της μάθησης.

Το φυσικό φως σε αρμονία με τα στοιχεία φύσης, που κυριαρχούν στο The MindMap School, δημιουργούν ένα αγχολυτικό περιβάλλον, που ενισχύει την συγκέντρωση και την εσωτερική ηρεμία. Παράλληλα,οι 3D αίθουσες, μέσα από τα εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, “ζωντανεύουν” τις εργασίες των μαθητών μας σε ολογράμματα ενώ μέσα από τα lively books οι ήρωες των βιβλίων αναδύονται σε φυσική μορφή, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την εξερεύνηση και την δημιουργία εσωτερικού κινήτρου.

Τέλος, οι “σταθμοί μάθησης” δημιουργούν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον με διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που ανανεώνονται συνεχώς. Ο κάθε “σταθμός μάθησης” είναι διαμορφωμένος  ώστε  να  αγκαλιάζει έναν από  τους 8 τύπους πολλαπλής νοημοσύνης. Γραφή πάνω σε άμμο, απομνημόνευση πληροφοριών σε θεωρητικά μαθήματα μέσα από γνωστικού χάρτες και οπτικοποίηση κανόνων μέσα από κατασκευές είναι μερικά  από τα μονοπάτια που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές μας για να βιώσουν την καινούργια γνώση.

Που θα μας βρείτε